137 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Robert Bernasconi - Irk Kavramını Kim İcat Etti

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Popüler bilinçte ırkçılık genellikle ırkçı uygulamaları hatırlatır ve düşünceyle, felsefeyle ilişkilendirilmez. Her ne kadar 'ırk'ın bir kavram olarak kullanılmaya başlamasından evvela de bu tür tarihi pratikler vardıysa da, kişiler arasındaki farklılıkların deneyimlenmesinden ırkçı bir zihniyetin doğuşu, Batılı düşünürlerce bu kavrama bilimsel bir statü verilmesiyle olası olmuştur. Dolayısıyla ırkçı edimler, yüzyıllara uzanan bir düşünce tarihi üzerinden felsefenin önde gelen isimlerinin 'insanlık' ve 'ırk' tanımlamalarına bağlanır: Locke, Kant, Hegel ve Herder... Robert Bernasconi'nin bu düşünürlerde ırk fikrinin izlerini takip ederek ırkçılığı kölecilik ve sömürgecilik pratikleriyle ilişkilendirirken 'Batı Uygarlığı'nın esas çelişkilerini sergilediğini, felsefenin masumiyetini sorgulayarak teoriyle uğraşan ellerin her süre sanıldığı kadar temiz olmadığını gösterdiğini düşünüyoruz...