95 The Download
0 Comment
21.12.2019 Upload date

Rıfat Ilgaz - Bütün Şiirleri

Edebiyat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Gençlerin arasında çok beğendiğim şairler var, hepsinin ismini aklımda tutamıyorum, isimleri henüz yer aklımda katanları dizi tefkiri yapmadan sayayım; Dinamo, Suat Taşer, Rıfat Ilgaz, A. Kadir, Orhan Kemal, Saffet Irgat vesaire...
- Nazım Hikmet
Nazım'ın beraberinde bulunuyordum. Dehşetli etkisi altındaydım. Nazım "Kendi sesini bul!" diye bağırdı. Rıfat Ilgaz'dan, Celal Sılay'dan örnekler gösterdi...
- Orhan Kemal
Hemen tüm şiirlerin mevzuu, kendi küçük dertleri, arzuları. Ama hayret! Bunların hiçbiri sadece Rıfat Ilgaz'ın dertleri değil... Sosyal şiir nedir diyenlere bu kitabı göstermek lazım. En şahsi, en özel şeyler nasıl cemiyetin malı olabilirmiş, insan kendi hasis dertlerinin dışına nasıl menfaat ve onları nasıl biraz yukardan, dudaklarında hazin bir tebessümle seyredebilirmiş... En kolay kelimeler, en özentisiz tasvirlerle nasıl yaşam dolu tablolar, koskoca bir toplum parçasını aksettiren manzaralar çizebilirmiş. Bütün bunları Rıfat Ilgaz'dan öğrenmek kabil.
- Sabahattin Ali
Rıfat Ilgaz, müreffeh bir zümrenin değil, ama bir günden öbürüne yaşayabilmek için didişen, böyle üzüntülü günlerin akşamından, bazan, 'gününü gün etmek için, şöyle bir demlenen' halkın şairidir.
- Behice Boran
Yeni Türk şiirine inanmayanlara, Rıfat Ilgaz'ın kitabını okuyup anlamalarını dilemekten değişik yapılacak bir şey yoktur.
- Pertev Naili Boratav
Rıfaz Ilgaz, şiirlerinde belde insanının günlük dertlerini yaşattı. İkinci Dünya Savaşı'nda, İstanbul şehrinde yaşayan fakir kamu Rıfat Ilgaz'ın şiirlerinde ölmezleşmiştir.
- Oktay Akbal
Yarenlik'le (1943) başlayan, sonra Sınıf (1944), Devam (1953) ve sonra gelen kitaplarında süren, her menzilde kendini aşan; toplumun olduğu kadar sanatın da nabzını tutup özde bir boyutta en yeni açılımlara kadar izleyerek özümseyen bir şiir serüveninin bilançosu!
Çekinmeden söylemeli de: Nazım Hikmet'in arkasından, Türkiye'de 'İnsan Manzaraları'nı Rıfat Ilgaz'dan daha hünerli sürdüren ve zenginleştiren bir değişik ozan çıkmadı, diyebiliriz.