66 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Richard Tapper - Çağdaş Türkiye'de İslam - Sarmal Yay

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

Yakın sürede toplumsal ve siyasal bir fenomen olarak İslam üzerine yapılan çok çalışmadan pek azı özellikle Türkiye olgusunu ele almıştır. Modern - laik olduğu kabul edilen Türkiye'de İslam'da görülen canlanışı açıklamaya yönelenler de özellikle İslami canlanışın en görünür tezahürleri, örneğin yabancı iletişim araçlarının dikkatini çeken siyasal parti uygulamaları ve olayları yüzeyinde yoğunlaşmaktadır.