25 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Resim Tekniği - Jean Rudel - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...en, uzun ve inci çizgilerin fırçanın ağzıyla çizilmesine kadar, hayret verici çeşitlilikteki oyunlara olanak tanırlar.Sivri uçlu, esnek kıllı fırçalar da biçimleri çizmek, sü­regelen çalışmayı incelik vererek genişletmek için kulla­nılır. Kalın ve ince fırçalar biçimleri ve kıllarına göre sı­nıflandırılırlar: İpek, naylon, kokarca, zerdeva, porsuk, Sibirya sincabı vb. Dekorasyon için kullanılan büyük fır­çalardan suluboya ve guvaş için kullanılan "petit-gris'le- re kadar bütün fırçalar çaplan ve...