32 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Reklamcılık - Armand Mattelart

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...lığı olan bir kurumdur. Medya alım merkezi toptan rek­lam yeri atımlarını yürütür ve yirmi yıllık bir geç­mişe sahiptir. Reklam oyunundaki tüm oyuncuların ortak bir saplantıları var: Hedef, yani reklam me­sajlarının ulaşması istenilen kitle ve bu kitlenin sı­nırlan. Bu hedefin "sınırlan" olduğu gibi bir de "kalbi" vardır.Roller ve repertuarlar belirlenmeden önce, "du- yuru'dan "ilan"a, ilandan reklama, ulusal reklam­dan sınırlan aşan reklama geçmek gerekti. Maıji- nal, zanaatsal ve ampirik bir y...