185 The Download
0 Comment
20.12.2019 Upload date

Rainer Funk - Ben Ve Biz Postmodern İnsanın Psikanalizi

Psikoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

21. yüzyılda yeni bir ira yapısı mı ortaya çıktı?

Ülkemizde de bir devre yaygın olarak okunan ve benimsenen Erich Fromm 1940’lı senelerde Batılı toplumlara damgasını vuran "pazarlamacı karakter"den söz ediyordu. Fromm daha sonra "nekrofil" ve narsistik olarak adlandırdığı değişik karakterler de tanımladı. Onun asistanı ve editörü olan Rainer Funk, 21. yüzyılın sosyo-ekonomik koşulları ve özellikle de bilgi teknolojilerinin toplumda yeni bir karakterin oluşumuna yol açtıklarını öne sürüyor. Fromm’un analitik sosyal psikolojisi ve toplumsal ira kavramı çerçevesinde postmodern ben-odaklı ira adını verdiği bu karakteri diğer başlıca karakterlerle karşılaştırıp ayırıcı özelliklerini tanımlıyor.

Psikodinamik açıdan incelediği ben-odaklılığın, verimli olmayan bir benlik yönelimi olduğu sonucuna varan Funk, postmodern kişinin yabancılaşmış ben yaşantısına özgü savunmaları ve bunlardan kaynaklanan çeşitli patolojileri de ele alıyor.

Funk’un bu çalışması evvela "sosyal karakter" kavramı olmak üzere Fromm tarafından ortaya atılan esas düşünceleri geliştirmeye ve tamamlamaya yönelik. Postmodern ben odaklı karakteri psikodinamik açıdan incelemesi ise analitik sosyal psikolojiye önemli ve özgün bir katkı niteliğinde.