39 The Download
0 Comment
01.01.2020 Upload date

Rabbi Nisim Behar - İbranilerin Öyküsü

Din

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Türkiye topraklarında yetişen ve Türkiye Yahudi Cemaatinin dini varlığı için hayatı boyunca çalışan, eserler yayımlayan büyük din adamı Rav (Rabbi) Nisim Behar'ı onun en ünlü eserlerinden biriyle Türk okurlarına tanıtıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.
İbranilerin Öyküsü'nün bir önemi var bizler için. Türkiye'de yahudi dinin kutsal kitabı tevrat bugün bile hala hristiyanların İncil'i ile birlikte okurlara sunulmaktadır. Ne yazık ki yahudilik hakkında ve özellikle de Tevrat'ın yorumu ile ilgili olarak Türkçe'deki kaynakların sayısı yok denecek kadar azdır ve bunların hemen hemen hiçbirisi de yahudi dininin başık açısını yansıtmamaktadır, bu kaynakların yazarları genellikle dışarıda ve yahudi olmayan bir açıdan konuya yaklaşmaktadırlar. Oysaki bir dini tam olarak tanıyabilmenin temel koşulu o dinin içinde yetişmiş kişilerin fikirlerini de öğrenmekle olabilir. Bu sebeple Rabbi Behar'ın kitabı yıllanr sonra yeniden basılarak, bir musevi din adamının gözüyle yazılmış olan Tevrat yorumunun sizlere ulaştırılmasıyla yayınevimiz bu alan bir ilk adımı da atmaktadır.
Yayınevimiz bu denli önemli ve fakat genç kuşaklarca artık çokta fazla tanınmayan Rabbi Behar'ın bu kitabını yayımlayarak bugünkü ve gelecekteki kuşaklarımızla bir mirası paylaşmayı amaçlamaktadır.