21 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

R. G. Peffer - Marksizm Ahlâk Ve Toplumsal Adalet - Ayrıntı

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...Grundrisse'sinden (der.: David McClellan, Harper & Row, New York, 1971) kapsamlı alıntılara izin verdiği için teşekkür ediyorum. Giriş Bu çalışmanın nihai hedefi yeterli bir Marksist ahlfilc ve toplum teori­sinin en azından ana hatlarını geliştirmektir. Bir "ahlfilc ve toplum teo­risi"yle kastettiğim, toplumsal düzenlemeleri yargılamak ve bunu ya­parken birbiriyle rekabet halinde ve tarihsel olarak mümkün toplumsal düzenleme kümeleri arasında karar vermek için gerekli ölçütleri sağla­yacak bir a...