7 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Puran Şeriati - Eşim Ali Şeriati, Bir Yaşam

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

Bu biyografinin yazılmasının amacı, Şeriati'yi savunmak değildir, zira onun kendi ifadesiyle; bu iş, "Mustaz'afların ezilmişlerin işidir", Aksine amaç, bir düşünce adamının yaşamının daha derinlemesine tanınması imkanını oluşturmaktadır. Bu tür bir tanışmanın gıyabında, her çeşitli övgü ve yergi, Mevlana'nın Mesnevi'sindeki fil hikayesinin doğrulayıcısı olacaktır. Bundan Ötürü bu zorunlulukla uğraşmak şu sorulara cevaptır: Şeriati kim ve neler yaptı? Ne tür bir fikirsel yapının mimarı idi? Ve hangi nazariyenin kurucusu idi? Önceki benzerlerinden hangi etkileri kabul etti?