90 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Psikolojide Kullanılan Testler - Pierre Pichot - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 27 MB

...mel işlevleri ölçmeye yöne­likti (tepki süresi, acıya duyarlılık vs.). 1905 yılın­da, Fransız psikolog Alfred Binet, Dr. Th. Simon’la birlikte Psikoloji Yıllığı’nda {L’ann^e Psychologique) ilk pratik psikolojide kullanılan testi içeren "Anor­mallerin Zekâ Düzeylerinin Tanısı İçin Yeni Yön­temler" başlıklı yazıyı yayımladı. I. Dünya Savaşı’- na dek, psikolojide kullanılan testler yöntemi, eği­timde ve ikincil olarak da meslekî yönelimde kulla­nılan zekâ ve yetenek testleriyle sınırlı kaldı. 1917’...