2 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Postmodernizm Yepyeni Bir Evre Mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması Mı

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 133 KB

...cek kadar köklü bir dönüşüm tespitiyapar.5Kısacası, yepyeni, postmodern bir durum'dan söz etseler de etmeseler de,kendilerini postmodern bir tarihsel evre'nin teorisyenleri olarak görseler degörmeseler de, bir yanda Foucault ve Derrida ile diğer yanda Lyotard ve Baud-rillard'ın şöyle bir ortak yanları vardır: Batı düşünüş tarzında köklü bir dönüşü-mün, belirli bir çerçeveden kopuşun teorisyenleridir bunlar ve kendilerini debu şekilde algılarlar.Bu çerçeveyi ilk elde kabaca şöyle tanımlamak mümkü...