23 The Download
0 Comment
01.02.2020 Upload date

Philip Roth - Bir Komünistle Evlendim - Ayrıntı Yayınları

Dünya Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 KB

90’lı senelerde birbirinden parlak yapıtlarıyla Amerikan edebiyatına damgasını vuran Philip Roth, Bir Komünistle Evlendim’de dönüp 50’li yıllara bakıyor. Gammazlıkların, arkadan vurmaların, kara listelerin alıp yürüdüğü McCarthy döneminin içyüzünü anlatırken, ülkesinin milli tarihinde masumiyetin ve saplantının oynadığı karmaşık rolleri irdeliyor.Roth, 1950’lerde Amerikan işçi sınıfının hayatında gerçek bir değişiklik yaratamayan komünist hareketin içine düştüğü aczi ve komünistlerin yanlış yönlendirilen idealizmlerini kınıyor bu romanda. 1930’larda bir kanal kazıcısı olarak hayata başlayan, kendi kendini yetiştirmiş idealist komünist Ira Ringold, 1940’larda meşhur radyo aktörü Iron Rinn’e dönüştükten sonra, Amerika’nın sevgilisi sessiz film yıldızı ve radyo aktristi Eve Frame ile evlenir. İnançlarını Eve Frame’le yaşadığı üst-orta derslik hayatla bir çeşitli bağdaştıramayan Ira’yı bu evliliğin sonunda geniş bir yıkım beklemektedir. Yaşadıkları aile dramı Eve’in ihanetiyle milli bir skandal boyutuna varır. Kızıl avcılığının tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde Ira’nın özel hayatından taşıp kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bir zalimlik, aşağılama, ihanet ve intikam öyküsüdür anlatılan... 1940’lı yılların sonundaki Amerikan komünizminin popülerkültürdeki tezahürlerini başarıyla yansıtıyor Bir Komünistle Evlendim. Komünizm karşıtı paranoyanın sadece milli politikaları etkilemekle kalmayıp, ailelerin mahrem hayatlarına kadar sızdığı bir dönemi tüm gerçekliğiyle yeniden canlandırıyor. Roth’un duygusal bilgileri keskin gözlemlerle aktarması, geniş Amerikan tragedyasına, Amerikan rüyasının iflah olmaz boyutta iflas ettiği noktaya ulaştırıyor bizi. “Bir Amerikan tragedyası” nitelemesini adalet eden böyle bir yapıtı “XX. Yüzyıl Amerikası’nın usta vakanüvisi” Philip Roth’un kaleminden okumak da değişik bir zevk olacak doğrusu. “Philip Roth şaşılacak bir yazar... Bir Komünistle Evlendim pekâlâ onun klasik yapıtı olabilir; belki de tüm zamanların klasiği.” The Plain Dealer