53 The Download
0 Comment
03.12.2020 Upload date

Peter Burke - Annales Okulu (Fransız Tarih Devrimi)

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...Şerif Mardin, önemini Türk entelektüellerinin çok geç kavradığı alan üzerinde daha 1950’li yılların sonlanndan itibaren derinlemesine çalışmaya başlamıştır. 1980’li yıllardan itibaren de akademisyenler geçmiş döneme dönük araştırmalar üzerinde odaklaşmışlar­dır. 19601ı yıllarda en belirgin olarak Cumhuriyet dönemi araştırılmaya çalışılırken, artık Osmanlı geçmişi gündeme gelmeye başlamıştır. Batının başatlığı, Batının egemenliği de tartışılmaya, bu noktada şüphe izhar edilmeye başlamıştır. Bu an...