6 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Penguen 764

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...te n e le rle dalga geçeceğim izi:* S a ç m a sapan ya sa k la r m odasını k a yb etm eyecek . Belki de ço ğ a la ­rak k arşılaşaca ğız b u n la rla . Gün gele ce k belki de ışıkları ya km a k ya da kap atm a k bile yasak olacak. G ün gele ce k m u z a lm a k yasak o la ­cak. G ü n gele ce k birisi bir yerde n ge çe rke n o yöne b a k m a k yasak olacak. G ü n ü ge le ce k yine o n a y­la m a d ığ ım ız siteleri yasa k la ya ca ğ ız. M antık bu. S a ç m a lık bir yerde yo ku ş aşağı g itm e ye b...