5 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Pablo Neruda - Yaşadığımı İtiraf Ediyorum

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...mik yığınından başka bir şey değilmiş.Babam böyle anlatmıştı.O yıllarda içinde yaşadığımız evi anlatmak, göz önüne getirmek kolaydeğildir. Bundan altmış yıl öncesinin, sınır kentlerinde rastlanan tipikevlerinden biriydi. Bütün evler iç içe gibiydi. Hepsinin kapısı bir orta avluyaaçılırdı. Burada aileler toplanıp birbirleriyle konuşurdu. Reyes’ler Ortega’larakitap ya da şemsiye ödünç verir, Candia’lar Mason’lardan iskemle ya da sırtasürmek için ödünç merhem alırdı. Bu evlerde bir köy yaşamı sürüp...