17 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Özgür Yıldız - Anadoluda Amerikan Okulları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...msiz olarak faali­yette bulunuyordu.3 Ruhsatsız okul sayısı bazı bölgelerde ruhsat­lı okulları geçmektedir. Devletin denetimde kusurlu ve eksik ol­duğu dikkatimizi çekmektedir. 1869 yılında yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi' nin azınlık ve yabancı okullar açısından en önemli maddesi 129. mad­de olmuş, bu madde ile yabancı okullar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır Bu madde üzerinde çeşitli zamanlarda tadilat çalış­maları yapılmıştır.4 Özel okullar; topluluklar, Osmanlı tebaası ya da yab...