12 The Download
0 Comment
12.01.2020 Upload date

Osmanlı Belgelerinde Mısır

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 41 MB

Coğrafî olarak Afrika'nın kuzeydoğusunda, Nil Havzası üzerinde bulunan Mısır,
Akdeniz üzerinden Afrika içlerine ve Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na açılan bir
kapı olmasından kaynaklanan jeo-stratejik konumu ile tarih boyunca değişik kavimlerin
hakimiyet mücadelesine sahne olmuş bir bölgedir.