36 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Orhan Kahyaoğlu Ve Sinan Güler - Pink Floyd

Müzik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Orhan Kahyeoğlu ve Sinan GülerTn hazırladık*
tarı bu kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm­
de. 1900'lü yılların başlarında etkinlik kazanan sa­
nat hareketlerinden genel çizgileriyle
söz edildik­
ten sonra, tarihi süreç ve toplumsal binalar göz
önünde bulundurularak.
II. Dünya Savaşı sonrası
gelişen müzik hareketleri ele alınıyor. Yeni bir kim­
liğe bürünen Blues türü; Rock’n Roll ve Rock ha­
reketleri; bunların simgesi olan 'karşı* yaşama ‘bi­
çimlerine değinilerek 1970'lere, Pink Ployd'a gelini­
yor. Pink Royd'un müzik alanındaki gelişimi, dün­
yayı algılayışı,
elemanları ve
plakları tanıtılıyor.
İkinci bölümde ise,
topluluğun son 5 plağındaki
şarkıların
Türkçe çevirileri
orijinal sözleriyle
bir­
likte yer alıyor.
Orhan Kahyaoğlu ve Sinan Güler'in hazırladık­
ları bu kitabın diğer önemli bir özelliği de, bu ko­
nuda ülkemizde yapılan
özgün çalışmaların ilk
örneklerinden olmasıdır.