47 The Download
0 Comment
01.02.2020 Upload date

Oral Çalışlar & Tolga Çelik - Erbakan - Fethullah Gülen Kavgası

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Siyasi İslamın 40 yıllık tarihini ele alırsak, iki ana gövdeyle karşılaştığımızı görürüz. Bunlardan bir tanesi Necmettin Erbakan'ın temsil ettiği partileşme misyonu, Öteki ise bugün Fethullah Gülen'le temsil edilen cemaatleşme misyonu. Her iki liderin kaderi, süre süre bir araya gelmelerine, süre süre ise karşı taraflarda durmalarına yol açtı. Şimdi her ikisi de, devletten gelen darbelerle sarsıldı.
Araştırmalarımızda İslamcı hareketin son 40 yılı içinde, iki liderin süre süre ittifak yapan, süre süre kavga eden tarihlerini de ele almaya çalıştık. Erbakan ve Fethullah Gülen'i yargılamak gibi bir niyet gütmedik. Kaldı ki bu bizim işimiz de değil. Biz, Türkiye'nin bir gerçeği olan İslamcıların tarihini kendi gerçekliği arasında aktarmayı tercih ettik. Değerlendirmek okuyucunun hakkıdır.