33 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Nurhan Yentürk - Körlerin Yürüyüşü Türkiye Ekonomisi Ve 1990 Sonrası Krizler

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Prof. Dr. Nurhan Yentürk bu kitapta yeralan makalelerinde, Türkiye ekonomisinde 1990'lı boyunca krizle birlikte kullanılan ekonomi politikalarının teorik temellerini, ekonominin İdare biçimleriyle ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ve bunların yaşanan krizler üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Türkiye ekonomisinin tarihini, bir krizden diğerine geçiş süreci olarak inceleyen ve bu açıdan ekonomi tarihini bir çeşit "ekonomik krizler tarihi" olarak adlandıran yazar makalelerinde, IMF politikalarının iktisadi temelleriyle sonuçlarını, 1990'lı senelerde gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomik gelişmelerin özelliklerini ve Türkiye'deki ekonomik bina ile kullanılan ekonomi politikalarının sonuçlarını irdelemektedir.

Krizlerin ortaya çıkış nedenleriyle bunlara karşı başvurulabilecek politikaların yanısıra finansal globalleşmenin yatırımlar üzerindeki menfi etkilerini asgariye indirecek seçenek çözüm önerileri de getiren bu makalelerde, gerek Türkiye ve gerekse dünyada yaşanan krizlerde uluslararası faktörler ve IMF politikalarıyla birlikte mahalli etkenlerle kullanılan yöntemlerin payları da değerlendirilmektedir.