153 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Niall Ferguson - İmparatorluk

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 65 MB

Harvard Üniversitesi’nin ünlü tarih profesörü Niall Ferguson, İmparatorluk isimli bu kapsamlı incelemesinde Britanya’nın nasıl bir imparatorluğa dönüştüğünü ve çağdaş dünyayı hangi yollarla yarattığını anlatıyor.
“Bir zamanlar dünya nüfusunun kabaca dörtte birini yöneten, yeryüzünün yaklaşık tıpkı oradaki kesimini kapsayan ve neredeyse tüm okyanuslarda hüküm süren bir İmparatorluk vardı...” Niall Ferguson’un bu sözlerle başlayan kitabı, Britanya İmparatorluğu’nun macerasıyla günümüzde dünyayı şekillendiren küreselleşme arasında tartışma yaratacak bir paralellik kuruyor. Ferguson bir yandan kölelikten sömürgeciliğe, mahalli halklara yönelik katliamlardan ticari sömürüye Britanya İmparatorluğu’nun karanlık mirasını eleştiriyor, bir yandan da çağdaş dünyayı Britanya İmparatorluğu yapılmaksızın düşünemeyeceğimizi, yaşadığımız dünyanın finansal, toplumsal ve siyasi kurumlarını şekillendirenin bizzat imparatorluk kültürü olduğunu gösteriyor.