11 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Necdet Sakaoğlu - Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: epub FILE SIZE: 187 KB

...Bilinmiyor Maarif Kongresi ve Birinci Heyet-i İlmiye Sakarya Savaşı’nın başlamasından bir ay önce Ankara'da, 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Maarif Kongresi toplandı. Mustafa Kemal, cepheden gelerek kongreyi açtı. Anadolu'nun her tarafından gelen 250 dolayında kadın-erkek öğretmenin katıldığı kongrenin gündemi iki ana konuyu içeriyordu: 1- İlk Mekteplerin programları ve öğretim süreleri,2-Orta öğretim programları ve dersleri. Düşmanın Bursa ve Uşak üzerinden saldırıya geçtiği; Bursa, Uşak, ...