3 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Necdet Öztürk - Osmanlı Devlet Düzeni

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...ine Ait Takvimler, I, yay. Çiftçioğlu Nihal Atsız, İstanbul.Takvimler,984:İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler, yay. Osman Turan, Ankara 1954, 2.baskı 1984.TEF, 1977:Târîh-i Ebü’l-Feth, Tursun Bey, yay. Mertol Tulum, İstanbul.vd.:ve devamıyay.:yayınlayanYıllıklar,1980/81:V. L. Ménage, The Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXXIX/3(London 1976), s. 570-584’teki “The Annals of Murad II” adlı makalenin çevirisi: “SultanII. Murad’ın Yıllıkları”, çev. Salih Özbara...