14 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Nail Satlıgan & Sungur Savran & E. Ahmet Tonak - Kapital'in İzinde İktisat

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

... “Kapital’in dördüncü cildi” olarak anılan Artık Değer Teorileri’ne rağmen, Marx’ın kitap için hazırladığı planlara bakıldığında görüleceği üzere (kitaptaki yazılardan bir tanesi bütünüyle bu soruna ışık tutmak için yazılmıştır), Marx’ın gerçek-leştirebildiği kısmıyla, devasa bir projenin sadece başlangıç aşamalarını oluş-turan bir kitaptır. Bu demektir ki, Marx’ın emek-değer ve artık değer teori-lerinin, yani Kapital’in muhtevasının tamamlanmamış bir proje olduğunun kavranması elzemdir. İşte, b...