Tüm kitaplar ücretsizdir, iyi okumalar dileriz.
25 The Download
0 Comment
30.01.2020 Upload date

Mustafa Kemal Atatürk'ün Not Defterleri - Ali Mithat Inan

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Bu araştırma, içerik olarak bir kişinin not defterlerini; yani özel olarak tuttuğu notları konu almaktadır. Ama bu kişi, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Türk Milleti'nin XX. Yüzyılın ilk yarısında, yeniden doğuşunu sağlayan onurlu bir Milli Mücadele'nin mimarı, kahramanı, önderi olursak; artık bu defterlerdeki notlar, yalnızca o kişinin değil, Türk Milleti'nin tarihini ve dolayısıyla da dünya tarihini ilgilendiren önemli belgeler niteliğine kavuşmuş olur.
Atatürk'ün yazısıyla notlar aldığı ve bazen de günlük olarak tuttuğu bu defterler üzerinde yapıları çalışmalarda, her defter tek tek; içerdiği konuları, şu anki durumları ve şekilleri yönünden tanıtılmış, defterlerdeki özel konulara pek inilmeden genel bir inceleme yolu izlenerek, önemli olayları kapsayanlar, diğerlerine oranla daha detaylı şekilde ele alınmıştır.