25 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Mustafa Cezar - Mufassal Osmanlı Tarihi 2. Cilt

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 33 MB

*
Bayezid'in padişah olması — Cem Sultan'ın saltanat dâvası — Cem'in Mısır 'a gitmesi — Cem'in Mısır'dan Anadolu'ya gelmesi — Rodos şövalyelerine sığınması — Cem'in Fransa ve İtalya'daki hayatı — Sultan Bayezid'in Boğdan sa'eri — Kili ve Akkirman'ın zaptı — Lehistan'a yapılan akın— OsmanlI - Memlûk münasebetleri — Memlûklerie harp — Endülüs isiâmları ve Osmanlılar —
Bayezid devrinde Türk denizciliği — Macarlarla münasebetler — Osmanlı - Venedik savaşı — Osmanlı-İran münasebetleri — Şehzade Selim 'in hükümdarlığı zorla elde etmesi.
*