10 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Murat Bardakçı - Osmanlıda Sex

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 586 KB

...n çoğu zararlı olduğu gibi, azı da zararlıdır dedik. HerĢeyin orta kararı hoĢtur. Sıcak günde, sıcak hamamda ve sert soğukta yapılan cima, özellikle yaĢlılara büyük zarar verir. Ġlkbaharda cima çok hoĢtur ve her bünyeye uygundur Çünki, ilkbahar ılımlı bir mevsimdir, ılımlı havada çeĢmelerde ve pınarlarda su çok olur, alemde hoĢluk ve rahatlık artar. Büyük alem böyle olup sular çoğalınca, küçük alem olan bedenimizde kan fazlalaĢır ve Ģehvet de çoğalır. ġehvet arttığında cima safalı olur, zarar ve...