0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Modern İrlanda Şiirinde Mit Ve Ulus

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 702 KB

...ilise ve Devlet ve aşağılık ticaret I dünyasının içinden" geçip giden yaşlı bir ata benzetmiştir; o at özgür kalıp nesnelerin basitliğine açıldığında -"güneşin odaklarında"-kanatları çıkar ve şiirsel muhayyilenin topraklarında gezinmeye başlar. "Pygmalion"dakadim tanrıça, "Roscommon'ın hendeklerini kuşanmış ... taş gibi kibirli kadın" biçimine sokulur. Ve " Destan" da şair dünya­yı sarsan olayları, komşu Duffy'lerle McCabe'ler arasındaki bir kavgaya benze­tir: "Homeros'un ruhu gelip fısıldadı ku...