5 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Mitlerin Özellikleri

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...kaik ve ge­leneksel toplumlardaki mitlerin bütün tür ve işlevleri­ni içerebilecek bir tek tanım bulmak olanaklı mıdır ki? Mit, çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış açılarına göre ele alınıp yorumlanabilen son derece karmaşık bir kültür gerçekliğidir. Bana göre en geniş kapsamlı olduğu için en az ku­surlu olan tanım şudur: Mit kutsal bir öyküyü anlatır; 15 16 MiTLERiN ÖZELLiKLERi en eski zamanda, "başlangıçtaki" masallara özgü za­manda olup bitmiş bir olayı anlatır. Bir başka deyişl...