2 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Mikhali Lifshitz - Marks'ın San'at Felsefesi - Ararat

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...Simonizm'e dalkavukluk etmekle suç­lanmaktaydı. Marx'ın romantizmi yadsıması ve Hegel esteti­ğinin temel ilkelerini benimsemesi, böylece, politik bilinçliliğin daha yüksek bir aşamasına ulaştığını be­lirtmekteydi. -23-n Hegel'i izleyen biri olarak Marx'ın ilk eseri son zaman Yunan felsefesi, özellikle Epikurus üzerine bir yazısı oldu. (17) Eski çağın çöküş dönemindeki çeşitli usal (in­tellectual) akımlarda, genç Hegelciler, kendi zaman­larına oldukça yakın bir analoji görüyorlardı. Meh­ring şöyl...