5 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Michael Albert - Umudu Gerçeğe Dönüştürmek

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

... hakkında toplumsal bir bilinç oluşturma­ya kadar uzanacağını umabiliriz. Başka canlı türlerine zarar vermek veya onları ortadan kaldırmak çeşitliliği azaltır; halihazırda bilme­diğimiz, ama karşı karşıya kalabileceğimiz uzun vadeli zararların oluş­ma riskini artırır.O halde özet olarak şunu söyleyebiliriz: Katılımcı ekonomi, kapita­lizmde insanları başka canlı türlerine zarar veren ve hatta türlerin büyük bir bölümünü yok eden davranışlara zorlayan o dürtüye, şir­ketlerin kâr biriktirme dürtüsü...