9 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Maxime Rodinson - Hazreti Muhammed

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

... açıktır. Nitekim bazıları, belli bellrslz yeni yollar aramaya; yabancı fikirlerden ilham alarak, bitip tükenmez kabile Tanrılarının kudretini inkara ve Hıristlyanlarla Yahudilerin büyOk Tanrısına pek yakın buldukları tek Allah'tan korkma düşüncesine yaklaşmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, Arap Olkesi, siyasal alandaki aşağİhğından da acı çekmektedir. Kiralık veya yardımcı asker olarak Araplar, bOyük imparatorluklar için vazgeçilmez bir destektir. Arap kabileleri parayla satın alınır, isyan...