63 The Download
0 Comment
02.01.2020 Upload date

Mark Mazower - Karanlık Kıta - Avrupa'nın 20. Yüzyılı

Avrupa Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Mark Mazower bu kitabında Avrupa'nın 20. Yüzyılı'na böyle bir yorumla değerlendirirken; eski imparatorlukların tasfiyesinden Hitler Almanyası'na, Stalin'in Sovyetlerinden, harp sonu demokrasilerine, kapitalizmin krizine, refah devletlerine, solun gerilemesine, komünizmin çöküşüyle Avrupa'nın yeniden şekillenmesine kadar dolanan geniş bir çerçeve arasında geride bıkartığımız yüzyılı, bu geniş olaylar silsilesini tarihteki yerini oturtarak, son noktayı koymaktadır.