4 The Download
0 Comment
18.12.2019 Upload date

Makale - Toplumsal Yapı İle Breysel Eylem Arasındaki İlişki Bağlamında Peirre Bourdieunün Habitus Kavramı

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 165 B

Bu çalışmada, Pierre Bourdieu’nün Dünyanın Sefaleti adlı çalışması ilişkisel sosyolojik analiz perspektifinden incelenmiştir. Dünyanın Sefaleti, Bourdieu ve ekibi tarafından siyaset yapmanın farklı bir şekli olarak tanımlanmış ve kamusal alana müdahalede bulunmayı öngörmüştür. Bunun gerçekleşmesi ise ilişkisel yaklaşım ile mümkün olmuştur. Sosyal bilimlerde ilişkisel düşünme tözcülüğe karşı gelişmiştir. İlişkisel sosyolojik araştırmalarda araştırma nesnesini kurma sürecinde birey ve toplum gibi a priori bir çözümleme birimi devreye sokulmaz. Bir ilişkisel sosyolog olan Bourdieu, düşünümsellik kavramıyla literatüre önemli katkıda bulunmuştur. Dünyanın Sefaleti farklı bir sosyolojik anlatımla ötekilerin sesi olmuş ve bu yaklaşımıyla sosyal bilimlerde farklı bir açılım sağlamıştır.