14 The Download
0 Comment
18.12.2019 Upload date

Makale - Pierre Bourdieuda Sosyal Sermaye Kavramı

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Modern toplumlarda bireyselleşmenin beraberinde getirdiği sosyal bağlardaki zayıflama, toplumda güven duygusunun eksikliği, toplumsal ilişkilerin git gide zayıflaması gibi, toplumun sağlıklı bir şekilde devamını zora sokan sosyal hastalıkların giderilmesi hususunda bir çözüm önerisi olarak, Sosyal sermaye, sosyal bilimler alanında uzun zamandır tartışılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sosyal bilimcilerin bir kısmı, sosyal sermaye kavramını toplumsal hastalıkların yegâne ilacı olarak sunarken, bir kısım sosyal bilimciler ise sosyal sermaye kavramına biraz daha ihtiyatlı yaklaşmayı tercih etmektedirler. Söz konusu bu düşünürler içerisinde zikredebileceğimiz Pierre Bourdieu, sosyal sermaye'yi toplumsal eşitsizliğin ve toplumda oluşturulmuş elitler iktidarının devamını sağlayan bir kaynak olarak görür. Bourdieu'ya göre, sosyal sermaye, toplumsal aktörlerin grup aidiyetleri, sosyal ve kültürel kodlar, Habitus vb. olgular yardımıyla bir yönü ile sosyal hayatı kolaylaştırırken, bir yönü ile de sosyal eşitsizlikleri meydana getiren bir fonksiyona sahiptir.