4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Mahremiyet Mahrumiyetin Resmi - Tülay Artan

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... çok içer (hara­mi baskını, kılık değiştirme, soygun, uzak ülkelere kaçma, kalyon basma, geminin fırtınada parçalanması, tutsak düşme, Türk kaptan tarafından kur­tarılma temaları); yabancılarla paylaşılan anlamsız ve boş bir yaşamı, ah­laksal son izler: Mirasyedi, genellikle ahlakd�şı ilişkiler yaşadığı dostların­dan birinin kızkardeşiyle evlenerek, hem yeniden kolayca zengin olur, hem de toplumsal yaşam içinde saygıdeğer bir konum kazanır. İkinci grupta devlet mekanizmasındaki yozlaşma, paranın...