16 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Mahmut Goloğlu - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 - Devrimler Ve Tepkileri

Türk Tarihi

FILE TYPE: epub FILE SIZE: 2 MB

...devrim @page { margin-bottom: 10.000000pt; margin-top: 10.000000pt; } Cumhuriyet Anayasası  (20 Nisan 1924)  Anayasa Komisyonu Sözcüsü Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — Sayın arkadaşlar, yüksek huzurunuza Anayasa Tasarısı'nı getirmiş olmakla, 'Devrim'in tamamlanmış olduğunu sanıyorum. Bu Anayasa Tasarısı, beş yıllık bir Milli Mücadele'nin zafer belgesidir. İddia edebiliriz ki, bu yasayı yazan doğrudan doğruya Türk Milleti'dir. Bu yasanın kabulü ile Devrimimize kesin bir şekil vermiş olacağız. Osmanlı ...