14 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

M. Çağatay Uluçay - Padişahların Kadınları Ve Kızları

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

.../262 • İnşirah Kadın /263 * Miiveddet Kadın /263 • Nevâre Kadın /263 • Nejat Kadın /264 Kızlan: Fenire Sultan /265* Ulviye Sultan /265* Sabiha Sultan /265Kaynaklar / 267 Dizin / 275SunuşBu eserin hazırlanm ası 1966 yılı Eylül'ünde bitmiş­tir. Yazar'ın 1970 Ağustos'unda ölümü ve baskıya he­men geçilememesi gibi nedenlerle, kitabın çıkarılm a­sına kadar 14 yıl geçmiştir. Kitabın sonlarında yer alan ve 1966 yıllarında hayatta bulunan nice padişah kadın ve kızlan ölmüşlerdir. Tarihsel açıdan bu süre...