39 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Leo Strauss - Politika Felsefesi Nedir

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

“Tüm politik eylem… kendisinde, iyinin, iyi hayatımızın ya da iyi toplumun bilgisine doğru bir yönelime sahiptir; zira iyi toplum, mükemmel politik iyidir. Eğer bu yönelim açık hale gelirse, Şayet kişiler onu iyi yaşam ve iyi toplum konusunda bilgi edinmek için açık amaç kılarlarsa, politika felsefesi günışığına çıkar. Politika felsefesinin konusu, özgürlük gibi insanlığın geniş hedefleridir; öyle hedefler ki, tüm kullanıcılarını biçare kendiliklerinin ötesine yükseltmeye muktedirdir. Politika felsefesi, felsefenin politik yaşama, felsefî-olmayan yaşama, insanî yaşama en yakın olan dalıdır.”
Leo Strauss, politika felsefesinin 20. yüzyıldaki en önemli filozoflarından biridir. Antikçağ, ortaçağ ve çağdaş politika felsefesi, özeldeyse Platon, Maimonides, Hobbes, Spinoza ve Nietzsche esas entelektüel etkinlik alanlarını oluşturur. Modernite eleştirisi ve modernliğin krizini teşhis etme çabası düşüncesinin en belirgin yanını sergiler. Spinoza’nın Din Eleştirisi, Tiranlık Üzerine, Doğal Hak ve Tarih, Machiavelli Üzerine Düşünceler, Politika Felsefesi Nedir?, Antik ve Modern Liberalizm, Şehir ve İnsan en önemli eserleri arasında sayılabilir.
Politika Felsefesi Nedir?, politika felsefesinin anlamına ilişkin Strauss’un eşsiz katkısını ortaya koyuyor.