0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Leman Sayı 2016-36 (21 Eylu%u0308L 2016)

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 107 MB

.... Talisca’nınko!u yoluna attı. Ko!uyolu mu? Talisca, ce-zaalanı yayının içinde yakaladı topu. Kalecigoptu geldi. Vurdu. Neyi mi? Dire#i. Bravo.O mesafeden. DK. 45. Akhisar cezaaalanı sol çizgisininbir karı! dı!ından serbest vuru!. Caner kul-landı. Topun dü!tü#ü yerde BJK golcüsü yok.Akhisar golcüsü var. Olsun. O da olur. Ro-dallega’dan !ık bir tepe üstü: 0-2DK.70. BJK cezaalanını sa#ından cezaa-lanına 2 metre avuta 5 metre kala serbestvuru!. Rodallega’dan intikam kur!unu. Fab-ri’den yumruklama-y...