0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Leman (23 Mayıs 2018)

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...mür boyu sür-dürürler... Binaenaleyh muhabbet erbabları bu ihbarcıları iyitespit etmeli ve bunların olduğu bir mecliste fazla çoşmadanmuhabbeti otomatik vitese almalıdır. Mesela “Avrupa Bir-liği’nin durumu iyi değil, Birliğin Güney tarafı borç içinde...”ya da “Barajlardaki doluluk oranı çok iyi, bu sene iyi yağışoldu...”gibisinden oyalamalarla taklit ihbarcısını sıkıntıyasokup gönderirler ve sonra doyasıya muhabbet yine harlanır...İstanbul’un orjinalve marjinal merkezle-rinden biri olan Cihan-gi...