2 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Lber Ortaylı-Türkiye Teşkilat Ve İdare Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 23 MB

............. 300 Osmanlı Şehirlerinde İaşe ve İbate Sorunu ................... 303 Mahalle (İdaresi ve Toplumsal Yapısı) ........................... 305 Osmanlı Kentlerinde AltYapı Tesisleri ve Kentsel Hizmetler ......................................................... 310 Vakıf .................................................................................... 311 Osmanlı Şehirlerinde Yapı İşlerininOüzenlenişi ve Yapı Örgütü .................................................................. 318 ...