20 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşmenin Tarihçesi

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 211 B

Küreselleşmenin tarih sürecinde ne zaman başladığı konusu gibi tanımı da henüz üzerinde
uzlaşmaya varılamamış bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Değişik dünya görüşünden
katkı sağlayıcıların, konuya kendi zaviyelerinden bakarak bir tanımlama yapma girişimi
nedeniyle, yaşam gerçekliği içerisinde içinde olduğumuz ve mutlak etkilendiğimiz olgunun, çok
farklı yönlerden çok farklı tanımları yapılmıştır. Tarih sürecinde, küreselleşmenin gelişim ve
duraklama dönemleri yaşanmış, ancak toplumsal ve ekonomik nedenlerle etkilenilen duraklama
dönemleri sonrasında tekrar küreselleşme akımları hız kazanmıştır. Özellikle 1980 sonrasında
yaşanan Berlin duvarının yıkılması, SSCB’nin çöküşü ve Doğu Blokunun dağılması süreçlerinin
ardından teknolojinin, üretim ve yönetim yapısı değişikliklerinin ve çokuluslu şirketlerin
artmasının etkisiyle baş döndürücü bir hıza ulaşılmıştır. Küreselleşme olgusunun reddi yerine
düzenlenerek ve sınırları oluşturularak, toplumların yararına kullanılması yönünde politikalar
belirlenmesi gerekmektedir.