2 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme Yaklaşımları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 353 B

Küreselleşme, başta akademik ve ekonomik çevrelerde olmak üzere en çok
tartışılan kavramların başında gelmektedir. Söz konusu çevreler tarafından
küreselleşmenin ne olduğu, sebepleri ve sonuçları kadar, olumlu ve olumsuz
yönleri de farklı düşünce kalıplarıyla ele alınmaktadır. Bütün bu tartışmalarda
bir uzlaşmadan söz etmek mümkün görünmemektedir. Küreselleşme hakkında
birçok farklı görüşün öne sürülmesi sonucunda, küreselleşme yanlıları,
karşıtları ve kararsızlar şeklinde bir bölünmeden bahsetmek mümkündür. Bu
çalışmada, söz konusu kesimlerin küreselleşmeye yönelik yaklaşımları ele
alınacaktır.