0 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme Ve Görünümlerin Üzerine

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 311 B

Etkilerini uzun süredir yaşadığımız ve öyle görünüyor ki daha uzun süre de
yaşamaya devam edeceğimiz bir olgu olarak küreselleşme, genellikle siyasi, sosyal
ve ekonomik alanlarda liberal ilkelerin dünya ölçeğinde yaygınlaşması ve geçerlilik
kazanması süreci olarak anlaşılmaktadır.
Liberal ilkelere inanmayanlar küreselleşme sürecini eleştirmekte ve buna karşı çıkmaktayken, bu alanlarda liberal ilkelere göre düzenleme yapılmasından yana olanlar
bunu övmekte ve desteklemektedir.
Ancak küreselleşmenin yaşamımız üzerindeki etkilerine baktığımızda onu tümüyle eleştirmenin de övmenin de ussal ve nesnel bir tutum olduğunu iddia edemeyiz. Yapılması gereken, bu olguyu bütün yönleriyle ele almak, onun ne olduğunu, kazandırdıklarını, kaybettirdiklerini ve bundan sonra doğurabileceği sonuçları incelemek olmalıdır. Bu noktada felsefenin de üzerine düşen görevler vardır: Örneğin, gelişmeleri ayrımlar yaparak çözümlemek, gelişmelerle birlikte yeni karşılaştığımız durumlara ilişkin kavramsal hazırlıklar yapmak ve bu durumlar için bu kavramsal çerçeveler ışığında yeni etik ilkeler türetmek, yasalar hazırlamaya, kurumları biçimlemeye katkıda bulunmak gibi.
Böylece küreselleşmeye felsefece bir yön gösterme anlamında katkıda bulunulmuş
olur.
Bu yazının amacı, küreselleşmenin ne olduğunu yaşamımızın değişik
alanlarına getirdikleri ışığında incelemektir.