23 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme Sürecinde Yeni Devlet Anlayışı Ve Türkiye

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 472 B

İçerisinde bulunduğumuz 21 yüzyılda, önceki dönemlere nazaran etkisini arttıran küreselleşme olgusu serbest piyasa akımı ile birlikte daha da hız kazanmıştır. Yaşanan bu oluşum içerisinde gelişmiş ülkeler; kapılarını rekabete açarak devlet-ekonomi ilişkilerinde yeni adımlar atmaya başlamışlardır. Dünya ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasi entegrasyonunu gerektiren küreselleşme, gelişmiş ülkeler açısından özellikle ekonomik ve siyasi anlamda olumlu sonuçlar yaratırken, özellikle az gelişmiş ülke ekonomileri için entegrasyona elverişli altyapının olmaması nedeniyle bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.
Türkiye de tüm dünyada yaşanan küreselleşme süreci içerisinde yerini almak
uğrunda vermiş olduğu çabalara rağmen, peş peşe yaşanan ekonomik krizler ve siyasi
istikrarsızlıkların neticesinde beklenen sonuçları elde edememiştir. Bölgesel bütünlüğün
bir örneğini oluşturan Avrupa Birliği’ne üyelik süreci neredeyse yarım asırlık bir rüyaya
dönüşmüştür. Bu süreç önündeki ciddi engel başlangıçta ekonomik şartlar olmasına
rağmen, daha sonra siyasi, hukuki ve sosyal şartlardan kaynaklanan engellemelere
dönüşmüştür.
Çalışmada, yeni devlet anlayışının ortaya çıkmasına yol açan faktörler olarak
yeni ekonomik trend öncesi devlet anlayışı, yeni ekonomik bakış açısıyla devlet ve
küreselleşmenin getirdiği devlet anlayışına değinildikten sonra, yeni devlet anlayışı
konusu üzerinde durulacaktır. Çalışmada devlet anlayışı ağırlıklı olarak ekonomik yönü
ile inceleme konusu yapılacak ve çalışma Türkiye’de yeni devlet anlayışı değerlendirmeleri ile son bulacaktır.