14 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 46 MB

Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce, 'Bilgi Çağı'na girildiği ve bu çağın beraberinde
yeni bir devlet anlayışı getirdiği tartışmasız bir gerçektir. Özellikle yeni
buluşlar ve yeni teknolojiler sayesinde müşteri taleplerine uyumlu esnek ve seri
üretime geçişin üst seviyeye ulaşması, kolaylaşan ve ucuzlayan haberleşme
ve ulaşım olanaklarının yaygınlaşması ve yeni üretim süreçlerini benimseyen
ve uygulayan çokuluslu şirketlerin küresel sınırları aşarak global bir sermaye
piyasasının oluşması, sınırların ortadan kalkmasına yol açmıştır.
Pek çok sayıda bilimadamı, araştırıcı ve devlet yöneticisinin, kamu
politikalarını ve sosyal politika alanlarını yakından ilgilendiren ve son
dönemlerin en popüler konularının başında gelen refah devletindeki dönüşüm
üzerine rapor hazırladıkları, araştırmalar yaptıkları ve çeşitli seminer ve
konferanslar düzenledikleri görülmekte olup, refah ve refah devleti ile ilgili
konular, önümüzdeki yıllarda da politik ve akademik gündemde aşağı sıralara
ineceğe hiç benzememektedir.
Dolayısıyla her ne kadar, Türkiye henüz ileri refah devletleri ile
karşılaştırılabilecek bir sosyal refah anlayışının ve uygulamalarına tam olarak
sahip olmasa da, hızlı gelişen bir ülke olması nedeniyle çok uzun sayılmayan
bir gelecekte mevcut refah ülkelerinin yaşadığı bazı sorunlar ile karşılaşacağı
tahmin edilebilir.
Elinizdeki araştırmada, dünyada yaşanan bilgi çağı ve küreselleşme sürecinde
teoride ve uygulamada değişen devlet anlayışlarından refah devleti anlayışının
dönüşümü ve bunun "post-endüstriyel toplum" ya da "hizmet-sınıflı toplum"
gibi isimlerle adlandırılan toplum anlayışı ile nasıl bir devlet anlayışı haline
geldiği ele alınmaya çalışılmıştır.
Konunun birçok değişik boyutu olması nedeniyle, gelişmiş refah ülkelerinin
hemen hepsinde, refah devletinin sunduğu hizmet ve yaptığı sosyal harcamalara
ilişkin detaylı veriler çerçevesinde, yeri geldikçe Türkiye'deki sosyal refah
devleti sistemi ve uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.
Refah devlet anlayışını uygulayan gelişmiş ülkelerin yaşadığı sorunların
söylendiği gibi bir bunalım içinde olup olmadıklarını araştırmak, refah 
devletlerinin ve dolayısıyla sosyal koruma sistemlerinin gelecekteki durumlarına ilişkin bir yargıya ulaşmak ve ülkemizde sosyal politikaların düzeyinin daha yukarı çekilmesi için bir katkıda bulunmak amacıyla Doç.Dr. Süleyman Özdemir tarafından kaleme alınan ve genişletilmiş ikinci baskı olarak hazırlanan bu çalışmanın karar alıcılara, uygulamacılara ve diğer ilgilenenlere yararlı olmasını diler, kitap olarak hazırlanmasında emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Araştırma Raportörü Özgür Kaçar'a teşekkür ederim.