4 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 208 B

Küreselleşme, dünyada son zamanlarda yaşanan gelişmeleri açıklamak için kullanılan bir
kavramdır. Bu gelişmelerin ekonomik, siyasi, sosyal, teknolojik ve kültürel boyutları olduğu
için de küreselleşmenin tanımı ve anlamı kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.
Küreselleşmenin sonuçlarına ilişkin de bir görüş birliğinden söz etmek mümkün değildir. Bu
bağlamda küreselleşme kavramına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.
Bazıları küreselleşmenin dünyada refahı arttıracağını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasındaki farkları azaltacağını ifade ederken bazıları da aynı kavramı sömürgeciliğin modern
yaklaşımı olarak ifade etmişlerdir. Küreselleşme kavramına ilişkin bir yandan olumlu
yaklaşımlar varken (Aşırı Küreselleşmeciler), diğer yandan da bu süreci çok şiddetli bir
şekilde eleştiren olumsuz yaklaşımlar (Küreselleşme Karşıtları) bulunmaktadır. Ayrıca
küreselleşme sürecine daha tarafsız yaklaşan (Dönüşümselci) görüşler de bulunmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle küreselleşme kavramını açıklamaya yönelik çeşitli tanımlamalara yer
verilmiş, küreselleşme kavramının tarihsel süreçteki gelişimi açıklanmış, sonrasında
küreselleşme kavramına yönelik yaklaşımlara yer verilerek bu yaklaşımların tarihsel
değerlendirmeleri açıklanmıştır. Buradan da yola çıkılarak küreselleşme ve yerelleşme
arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır.*