22 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme, Bilgi Toplumu Ve Eğitim

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 432 B

Bu araştırmanın amacı, küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim
hakkında daha önce ortaya konan görüşlerin bir analizini yapmak ve
son gelişmeler ışığında eğitimde yaşanan değişmeleri irdelemektir. Bu
bağlamda küreselleşme, küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri,
bilgi toplumu, eğitim sürecinde değişim, değişim sürecinde eğitim
programları, okul, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenci konuları
üzerinde yoğunlaşılmış ve bunların eğitime yansıyış biçimi tartışılmıştır.