2 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşen Dünyada Din

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 253 B

Küreselleşme, dünyada günümüzdeki siyasî, kültürel, ekonomik vb. süreçleri
anlama ve anlamlandırma noktasında anahtar kavramlardan birisidir. Bu
kısaca, bilgi, eşya, sermaye ve insanların, politik ve ekonomik sınırları aşan
akışını ifade eder. Bugün kullanıldığı anlamda yeni bir kavram olan
küreselleşmeye, insanlık tarihi boyunca çeşitli olguların temel teşkil ettiğini
söylemek mümkündür. Bununla birlikte, küreselleşmenin felsefî arkaplânının
postmodernizm olduğu yaygın biçimde kabul görmektedir. Bu çalışmada,
esasları ve hedefleri yönünden küreselleşmeyle mücadele içinde olan
dinlerin ve özellikle de İslâm’ın gittikçe küreselleşen bir dünya içindeki
konumu incelenmeye çalışılacaktır.